Kdo jsme

Upozorňujeme

POKYNY K 9.9.2020

V návaznosti na nová opatření vydaná MZ budou od 9.9.2020 v MŠ platit tato pravidla - dětem bude při příchodu do MŠ měřena tělesná teplota - rodiče se budou pohybovat v prostorách MŠ v roušce na nezbytně nutnou dobu a budou dodržovat hygienická opatření (desinfekce rukou u vchodu) - děti budou ze šatny do třídy chodit přes umývárnu, kde si důkladně omyjí ruce mýdlem Děkujeme za pochopení a dodržování pravidel.
Kde: MŠ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Odhlašování dětí je možné učinit pouze do 8 .00 hodin. Zprávu o nepřítomnosti Vašeho dítěte můžete podat buď písemně na e-mail školky: mshornirokytnice@seznam.cz nebo telefonicky na mobil školky: 736 481 587. Nebude-li dítě včas odhlášeno, počítá se za přihlášené, tudíž daný den zaplatí. Děkujeme
Kde: MŠ

ZÁPIS Z INFORMATIVNÍ SCHŮZKY

Upozorňujeme rodiče, kteří se nemohli zúčastnit informativní schůzky, že se mohou s průběhem schůzky seznámit prostřednictvím zápisu z této schůzky. Zápis naleznete v dolní části této stránky v sekci "ZÁPISY ZE SCHŮZEK S RODIČI". Kdo nevyplnil a nepředal ředitelce Plnou moc k vyzvedávání dítěte jinou osobou než rodiči, může tak učinit stažením a vytištěním souboru z webových stránek v sekci "DOKUMENTY KE STAŽENÍ" , název dokumentu DOHODA - PLNÁ MOC K ZASTOUPENÍ. Vyplňte a předejte paní ředitelce. Děkujeme
Kde: MŠ

Hrou se učíme nejvíce
v naší žluté školičce
Povídáme pohádku
od pondělí do pátku
Veselo tu stále máme
společně si užíváme
před docházkou povinnou
s naší školkou rodinnou.

 

Mateřská škola v Horní Rokytnici nad Jizerou je horská mateřská škola  s kapacitou 75 dětí, která se nachází v klidném a příjemném prostředí. Sama škola má velkou zahradu , která poskytuje dětem všestranné vyžití. Pokračování ....

 

Zdroj fotografií: SURA s.r.o.Tiskárna, grafické a webdesign studio